VARKENSSECTOR VRAAGT OVERHEID OM STEUNMAATREGELEN IN HET KADER VAN DE CORONACRISIS

De sector roept op tot specifieke steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, die bovenop de moeilijkheden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest komen.

FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees, die de slachthuizen en uitsnijderijen vertegenwoordigt, stelt vast dat het aanbod aan varkens de afgelopen weken in onevenwicht geraakt is met de vraag in de markt. De aanvoer van varkens wordt vandaag systematisch uitgesteld omdat de slachthuizen geen geschikte afzetkanalen meer vinden voor hun producten. Het verdwijnen van de vraag uit horeca en de foodservice in zowel binnen- als buitenland werken de opstapelende verliezen nog verder in de hand.  

Binnen het Europese speelveld is België enigszins een buitenbeentje, aangezien ons land ook bijkomend getroffen is door de Afrikaanse varkenspest. Hierdoor zijn de varkensvleesexporteurs nog steeds niet in staat om hun producten naar verre bestemmingen, waaronder China, te exporteren. Andere Europese landen, zoals Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, kunnen dit wel nog, en konden op die manier een buffer opbouwen Toch stellen we vast dat ook deze landen een substantiële prijsdaling hebben ingezet.  Zij beginnen ook opnieuw meer de Europese markt op te zoeken met hun producten, wat ook in ons land voelbaar is. De reden is de zware concurrentie in Azië vanuit de VS, waar de prijzen van de varkens gekelderd zijn . Aangezien onze operatoren zich omwille van de varkenspest noodgedwongen hebben moeten terugplooien op de Europese markt, stellen ze nu vast dat ze net met spelers uit deze EU-landen moeten concurreren wat resulteert in substantiële dalingen van de verkoopprijs van het varkensvlees.

FEBEV roept de overheid dan ook op om in deze uitzonderlijke tijden steunmaatregelen te voorzien voor de sector.. De varkenssector is ook tijdens de uitdagende crisisweken blijven draaien om als essentiële sector de voedselbevoorrading te verzekeren. Het is dan ook van cruciaal belang dat onze bedrijven maximaal gevrijwaard worden, zodat onze eigen bevoorradingsketens niet in het gedrang komen.  Steun voorzien onder de vorm van private opslag kan een oplossing zijn, maar er zal een aaneenschakeling van steunmaatregelen noodzakelijk zijn, willen we de impact van beide crisissen op onze bedrijven zoveel mogelijk beperken.

Contacteer ons
Over Febev

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. 


Febev
Arduinkaai 37/1
1000 Brussel
België